Halitcan Çıkıkçı

#uygulamalar


Agile Master
 • NextJS
 • NodeJS
 • Typescript
 • Express
 • TailwindCSS
 • MaterialUI
 • PostgreSQL

Agile Master

Yapay Zeka Destekli Proje Yönetim Sistemi

#küçük projeler


 • Python
 • Configparser

Configparser Modules

Config Dosyaları üzerinde temel işlemleri kolaylıkla gerçekleştirmek için geliştirilmiş modüller içerir.

 • Python
 • PyGetWindow

Windows Modules

Pygetwindow modüllerinin yeniden derlenmiş modülü.

 • Python
 • Speech Recognition
 • PyAudio
 • PyGame

Virtual Assistant

Python ile geliştirilmiş sanal asistan.

 • Python
 • Trello

Task Manager

Trello API için komut arayüzü, görevleri takip etmeye ve organize etmeye yönelik araç.